Område

Dalsland-Nordmarken, DANO-området är Europas bästa kanotdestination! Ren luft, friskt vatten och rik natur, otaliga långsmala spricksjöar och flera parallella sjösystem sammanlänkade med slussar eller korta utmarkerade landsträckor ger oändliga möjligheter till turer anpassade efter din tid och ork. Här finns mängder av lägeplatser med vindskydd, eldstäder, ved och toaletter och plats för ett antal tält. Detta gör destinationen särskilt lämplig för kanoting.

Paddla fram mellan sjöar, öar och uddar längst Dalslands kanals sjösystem som ligger i norra Dalsland och västra Värmland i Sverige samt Östfold i Norge. Här är chanserna stora att se betande älgar i sjökanten, att överraskas av bäverns plaskande svans när du paddlar för nära den eller att få höra ekot av storlommens klagande skri i solnedgången.

Naturvårdskortet

Naturvårdskortet ger dig tillgång till den service som erbjuds på ca 100 lägerplatser i området. Kostar 40:-/person/dygn när du hyr kanot från en SCOA-medlem. På lägerplatserna finns det torrtoa, vindskydd, eldstad och ved, vissa avvikelser kan förekomma. Pengarna går till markägare, underhåll och tillsyn. I området finns även naturvakter, vars främsta uppgift är att svara för service och underhåll utav lägerplatserna. En övernattning på lägerplatserna är inte densamma som en övernattning på en camping. Du är ute i vildmarken och ska leva på naturens villkor. Lägerplatserna går inte att reservera!

Fiske

Områdets sjöar erbjuder ett varierande fiske efter främst gädda och abborre men här finns även chans att få lax, öring och röding. Fiskekort kan köpas på kanotcentralerna.